Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 11 september 2015

Pärlorna

Förra veckan startade gruppen Pärlorna upp med att gå till skogen. Men vet ni vad vi såg där? Några av barnen såg en drake och vi hörde den. Vi blev ju naturligtvis nyfikna och fick smyga ut på drakjakt. Tyvärr fick vi andra inte se den... Den kanske sover på molnen tror vi. Kanske får vi se den nästa gång vi går till skogen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar