Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 16 september 2015

Träningsgruppen

Femåringarna har haft premiär och döpt sin grupp till Träningsgruppen. Första gången hade vi olika lekar, bland annat en namnlek. Gången därpå hade vi en utedag i skogen, trots regn blev det en lyckad dag med mönsteruppdrag i form av olika blad. Barnen skulle hitta något hårt, mjukt och grönt samt en längre pinne än pedagogernas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar