Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 20 november 2015

Rubinerna

Förra veckan åkte rubinerna till stadsbiblioteket och lånade böcker om ormar. Den här veckan började vi med att läsa i dem och många spännande tankar och funderingar dök upp. Några av funderingarna handlade om att ormar kan bli olika långa. Därför tog vi reda på hur lång världens längsta respektive världens kortaste orm kan vara. Vi kom fram till att världens längsta orm är 15 meter och världens kortaste orm är 10 centimeter. Tillsammans med barnen hjälptes vi åt att mäta upp hur långt 15 meter är och tejpade upp ett streck i vår korridor. Vi mätte även upp ett streck som var 10 centimeter. Sen lade vi oss på rad längs med det långa strecket men trots att vi var många räckte vi inte till att bli lika långa som jätteormen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar