Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 15 februari 2017

Kompisgruppen v7

Den här veckan i Kompisgruppen (5-årsverksamheten) delade vi upp oss. Den röda gruppen fick arbeta i ateljén med att skapa egna namnskyltar som senare ska tas med när barnen hälsar på i sina kommande förskoleklasser. Barnen fick själva bestämma utformandet av skyltarna, den enda riktlinjen var att deras foto skulle finnas med och att den inte fick vara för stor. Barnen tyckte det var roligt och verkade stolta över sitt skapande. De fick även måla fritt efteråt.

Den blå och lila gruppen har haft aktiviteter i gymnastiksalen. De började med namnkull som uppvärmning för att sedan fortsätta med olika stationer. Träning med rep, ringar, balansövningar  och hopp med trapets till tjockmatta. Barnen var väldigt engagerade och hade roligt tillsammans och namnet kompisgruppen kom till väl pass då de gärna hjälpte varandra vid de olika stationerna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar