Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 14 februari 2017

Lyckan skapar med geometriska former!Vi arbetar en del med geometriska former. Vi har bland annat pratat om namnen och hur de ser ut, letat efter liknande former i rummet och bildat former av en tråd. Nu ville vi utmana barnen vidare genom en samarbetsövning. Barnen har, i små grupper, fått uppdraget att skapa en havsbild av geometriska former. Det ledde till många spännande samtal. Efteråt fick de som skapat berätta för de andra barnen under samlingen. På bilderna fanns bland annat levande varelser såsom fiskar, ålar, sköldpaddor och hajar men även sjögräs stenar och skräp. Vi funderade lite kring vad som egentligen händer när vi kastar skräp i vattnet. Ett barn hade med sig en bok om hajar som visades upp vid samlingen! Spännande att se vad alla barnen mindes om hajar som de arbetat mycket med förra läsåret! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar