Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 31 mars 2017

Temaarbete

I veckan har vi återintroducerat myshörnan! Barnen fick vara med och bestämma vad vi skulle hänga upp i taket på myshörnan, och vi utgick från vårt tema med motsatsord. Tillsammans kom barnen fram till olika saker som är mjuka, hårda, ljusa, mörka, varma och kalla! Sen hjälptes vi åt att sätta upp de i taket, bland annat blev det en hylla, en handduk och en ficklampa!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar