Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 10 april 2017

Påskpysslet fortsätter!

Veckan går i påskens tecken, vi har fått upp våra ägg i korgen till påskharen och har börjat tillverka eget påskris! Vi har använt olika tekniker, när vi pyntade påskriset målade vi med fjädrar och vi målade på den runda toarullen, det var lite svårt! Vi är också mycket spända på om påskharen kommer att hämta sina ägg någon gång, kanske när vi sover eller på påsken? 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar