Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 26 september 2017

Glädjen, Material från skogen!


Idag samlades sex stycken barn kring materialet vi tog med oss från skogen. Vi började med att lägga ut allt på bordet för att se vad vi hade. Mycket olika materia. Barnen tittade och kände och försökte namnge allt, pinnar, bark, grenar med olika slags blad, barr mm. Men rätt som det var började barnen sortera sakerna. "Dom här ska va tillsammans, jag såg i skogen att en sån här kotte satt fast på en sån här gren!" Berättade ett av barnen. Men vad ska vi göra med våra fina saker från träd? "Vi kan göra ett eget träd av alla dom här sakerna!" Tyckte ett barn, och det höll alla med om att skulle vara kul att testa. Vi får se vad de andra barnen tycker. Fortsättning följer...:) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar