Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 11 september 2017

Lyckan på uppdrag i skogen!

Efter att Lyckan mottagit sitt brev med ett mystiskt uppdrag var många barn riktigt nyfikna. I brevet stod att vi skulle undersöka vem som bor i skogen. Barnen funderade tillsammans innan vi begav oss ut. En del gissade på sagofigurer, andra på rävar, fåglar och älgar. Men...vilka var det egentligen som vi fick träffa? Efter att ha fått detta material uppdukat framför sig började barnen att leta och leta...och leta! Först såg vi ingenting alls men sen gav vi oss ner på knä och lyfte på stenar och mossa och hittade alla möjliga slags varelser. Små, små varelser...
Men vem som skrivit vårt mystiska brev? Ja, det vet vi inte. Många gissningar har kommit. Kan det vara  en älg? Fast kan en älg skriva ett brev? Kanske, Mamma Mu kan faktiskt hålla en penna och skriva med svansen, påpekade ett barn. Kanske kan även en älg det. Vem vet? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar