Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 12 september 2017

Lyckan reflekterar och svarar på brev!

Idag har vi tittat på bilder från när vi var i skogen på uppdrag. Vi pratade om vad vi sett och sen svarade vi på brevet. Tydligen läser vår hemliga vän bloggen, så vi lägger in brevet här! Pilen visar vår mystiska grej! Vi hittade den när vi lyfte på en sten. Under samma sten bodde gråsuggor och en otroligt snabb tusenfoting. Ett barn kände lite med fingret på den mystiska grejen och det visade sig att den var lite mjuk och slemmig. Har ni någon aning om vad det kan vara så tar vi gärna emot tips! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar