Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 22 september 2017

Nu är hösten här!


Nu har höstterminen kommit igång och barnen har fått dela med sig av sina sommarminnen för varandra. Vi fortsatte att starta upp vårt temaprojekt med en vistelse i skogen där barnen fick i uppdrag att samla saker från träd. Materialet tog vi med oss till Glädjen och barnen ska gemensamt få bestämma vad de vill ha materialet till, ex till skapande verksamhet av olika slag, bygg osv. 
Flera av barnen har också målat träd. De fick tre färger att välja mellan och experimentera och blanda färgerna i de tonerna som de ville få fram till sina verk. Vi hoppas på ett spännande projekt kring träd och vad träden har för betydelse för oss och för omvärlden där barnens tankar och idéer får styra. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar