Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 7 september 2017

VIKTIGA DATUM för Skattkistan och Guldgruvan

Här kommer några viktiga datum och tider att hålla koll på den närmsta tiden framöver!

20/9 - FOTOGRAFERING. Fotograferingen för Skattkistans och Guldgruvans barn är mellan 9-10, barn som börjar kl 9 eller senare är välkomna vid 8:40 så att vi hinner samla ihop oss inför fotograferingen!

27/9 - FÖRÄLDRAMÖTE. Mötet gäller för föräldrar till barn som går på Skattkistan och Guldgruvan och kommer att börja kl 18:00, mer info om var och hur kommer, varmt välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar