Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 17 oktober 2017

Lyckan skapar stora småkryp

Lyckan är i full färd med att skapa stora småkryp. Vilken färg har de? Hur stor ska kroppen vara i förhållande till huvudet? Har en snigel några armar och vad heter den fläckiga snigeln? Med hjälp av stämplar kan vi skapa en fläckig leopardsnigel, precis som den vi hittade i skogen. Vad händer om hela snigeln blir svart? Är det fortfarande en leopardsnigel då? Inga kommentarer:

Skicka en kommentar