Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 24 oktober 2017

Vi skapar egna löv på GlädjenEfter att ha tittat nära på bl.a. löv och dess mönster och färger fortsätter vi vårt temaarbete med att skapa egna löv. Vi har använt trolldeg som några barn har gjort avtryck med. De "gamla" löven hade torkat, eller som barnen uttryckte det " de har blivit krispiga, de är som chips för att de har blivit gamla". Vi hämtade därför nya löv utifrån som barnen fick göra ett urval av och använda i sitt skapande. Eftersom vi även tittat nära på vår mystiska pinne blev de inspirerade att även göra avbilder från den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar