Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 10 november 2017

Äventyret v 45

Vår kub har under veckan blivit till ett växthus där ekollonen har flyttat in i större burkar, några av dem har nu fått flera "svansar" och några barn funderade därför på om det finns bläckfiskar där inne. Vi har skapat ekollon tillsammans på olika sätt och vi har tittat nära på ekollon, frukter och grönsaker med mikroskopkamera kopplad till datorn, spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar