Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 16 november 2017

Äventyret v.46

Den här veckan har vi arbetat vidare med våra ekollon, ett gäng återskapade ett ekollon i lera tvådimensionellt och en grupp arbetade vidare med ekollonet i papier mache som vi påbörjade förra veckan.
Barnen har visat stort intresse för vårt nya "växthus" men vi har känt att det varit lite tomt där inne. För att komma vidare med vårt tema har vi tillsammans med barnen planterat gula ärtor. Vi testade olika varianter där vi planterade några ärtor i glasburkar där ärtorna täcktes med jord. Vi planterade även i ett plasttråg där ärtorna inte täcktes över. Vi kommer att övervaka ärtorna noga för att se vilken metod som funkar bäst och hoppas på att ärtorna ska börja gro. För att undersöka alla metoder lades även ett gäng ärtor i vatten, vad kommer hända med dem? 
Under veckan har vi även haft vår första träning inför luciafirandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar