Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 8 november 2017

Barnkonventionens dag


Hej, vi vill gärna påminna er om glasburkar till Barnkonventionens dag som är nästa söndag. Om ni har hemma, en eller flera, tar vi tacksamt emot dem <3 
(Behöver vara av större modell än de små barnmatsburkarna, typ sylt- eller gurkburkar kan vara bra storlek) 
Med vänlig hälsning, vi på Glädjen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar