Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 23 november 2017

Det växer för fullt på Äventyret!

Denna veckan har vi planterat ännu fler grönsaker och frukter i jord, ärtskotten växer så det knakar! När vi hjälptes åt att plantera ärtskotten märkte att det lät mycket om dem när vi rörde runt i glasbruken som de låg i. Så under veckan har vi även utmanat vår hörsel, vi har lyssnat på olika typer av ljud, naturljud och djurläten bland annat och funderat kring vad det är vi hör och var någonstans ljudet kan vara inspelat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar