Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 10 november 2017

Lucia


Välkomna på luciafirande!
Onsdagen den 13 december firar vi lucia tillsammans på Äventyret, Lyckan och Glädjen.

07.15 behöver alla vara här och redo för luciatåget som går in i gympasalen 07.30.

Efteråt samlas vi på respektive avdelningar för luciafika/frukost, medtag egen fika/frukostkorg.

Tänk gärna på att vi har ett begränsat utrymme och att vi är många som firar tillsammans!

Välkomna önskar vi på Äventyret, Lyckan och Glädjen!
Bildresultat för lucia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar