Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 22 november 2017

Måla vått-i-vått


Idag har några barn provat hur det är att måla vått-i-vått. Vi blötte växtpapper och använde temperablock med mycket vatten på penseln. Färgerna blandades och flöt in i varandra vilket skapade spännande och fina mönster. Efteråt använde vi samma teknik på våra lövttryck av lera. Då kom ådringen fram tydligt och det blev fina färgkombinationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar