Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 20 november 2017

Vad gör vi på Lyckan nu?

Nu har det varit lite tyst från oss på Lyckan, vi har nämligen haft fullt upp med att lära känna vår nya pedagog, Malin som ju har bytt plats med Anita under sex veckor. Vi har även fått tillbaka Julia som läser tredje terminen på förskollärarprogrammet! Detta betyder dock inte att vi inte hunnit med att fundera vidare kring vår hemliga kompis. 

Under veckan som gick har barnen fått i uppdrag att rita och måla sin egen version av den hemliga kompisen. Vi arbetar alltså med teorier, vem tror just du att vår hemliga kompis kan vara? Det är spännande att se hur barnens olika teorier förändras när de möter varandras tankar och det material som vi ställer fram till dem. Vi har använt oss av den bild som vi fick som ledtråd med vårt senaste brev och som hjälp dukade vi även fram ett stilleben av de andra ledtrådarna. Alltså skog och småkryp, vår hemliga kompis bor i skogen och äter småkryp. 


Denna vecka kommer vi att fortsätta med teorier. De barn som inte hunnit skapa ska få göra det och andra ska mötas i tvärgrupper för att få diskutera sina bilder med varandra. Vem vet vad som hänt med allas tankar sen sist? Vi ser fram emot en rolig och lärorik vecka tillsammans! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar