Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 2 november 2017

Vi gör snäckskal!

I veckan som gått har vi tillsammans tittat riktigt när på snäckan. Vi tyckte att det såg ut som att "snäckan åker rutchskana" när den kryper framåt, och vi upptäckte att mönster på snäckans skal går runt, runt, runt, som en spiral! Vi testade att göra mönstret med våra kroppar och upptäckte att vi kunde göra snäckans mönster medan vi målade! Så tillsammans skapade vi två stora snäckskal med en massa virvlar och cirklar, samtidigt som vi lyssnade på ljud från skogen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar