Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 2 november 2017

Vi skapar i lera

Vi testar att uttrycka oss med många olika material för att gynna barnens hundraspråklighet, i veckan har vi testat att skapa i lera! Vi testar först hur leran känns och hur man kan arbeta med den, sen skapar några av kompisarna snäckor av leran. Vi tycker att leran känns skön i händerna och det är roligt att rulla leran. Vi använder även kottarna vi plockat tillsammans i skogen!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar