Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 11 december 2017

Aktiviteter på Lyckan

Under de senaste två veckorna har vi på Lyckan blandat julpyssel med aktiviteter kring vår hemliga kompis. 

Barnen har fått uppdrag i julkalendern, vi har tillverkat garnstjärnor och bakat med kanellera! 


Vi tog också en tur till skogen för att se om skiftet av årstid hade haft nån påverkan på livet där. Som vanligt lyfte vi på stenar och kikade under löv. Vi hittade gråsuggor, precis som vi gjort tidigare men vi hittade även något nytt mystiskt.... Det vi fann liknade nästan garn, det fanns både som små, små bollar och lösa trådar. Ett barn skakade på en av bollarna och då ramlade det ut massor av pyttesmå ägg. Vad kan nu detta vara? 


Utifrån våra teorier om den hemliga kompisen, som vi diskuterat i tvärgrupper, har barnen också formulerat ett nytt brev med massor av kluriga frågor till kompisen. Bland annat vill de veta om kompisen gillar snö och hur stor kompisen är. Vi får se om vi får svar snart....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar