Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 20 december 2017

V 51 på Äventyret

Två av våra ekollon har fått blad! Vi sätter dem i jord där de får fortsätta växa, resten av ekollonen får bo kvar i sina burkar med vatten, potatisarna växer så det knakar och vi vattnar allt ordentligt inför ledigheten nu. Vi tittar hur det ser ut längst ner i botten på lådan med ärtskott, det är fullt av rötter! Efter jul tänker vi odla nya ärtor lådan men då inte lägga i så många, det blev väldigt trångt tillslut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar