Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 18 januari 2018

Nya ledtrådar på Lyckan!

Det har kommit ett nytt brev med svar på några av de frågor som barnen ställde till vår hemliga kompis. Med de nya ledtrådarna i åtanke har barnen fått helt nya tankar kring vem det kan vara. 
Barnen har sedan under veckan fått testa att skapa en tredimensionell version av kompisen, med hjälp av lera, ögon och lite andra material. Det har skapats bland annat igelkottar och sköldpaddor! Detta spännande arbetar vi vidare med nästa vecka! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar