Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 19 februari 2018

Den hemliga kompisen - ett demokratiprojekt på Lyckan


Under vår uppstart i höstas låg fokus på att upptäcka arter i vår närmiljö. Barnen fick i uppdrag att undersöka vilka som bor i skogen och vi hittade såväl gråsuggor som myror och spindlar. Vi kom tidigt överens om att vi måste värna om dessa små varelser. Alla behöver varandra. Dessutom fick barnen reda på att vi har en hemlig kompis som gillar att äta vissa småkryp. 

Allt eftersom tiden gick fick vi nya uppdrag, barnen fick bygga ett insektshotell och de fick försöka att avbilda kompisen med vattenfärger och med lera. Barnen har under detta diskuterat flitigt med varandra om vem det kan vara. Vi har övat oss på att tolka de ledtrådar vi fått. När vi arbetat med detta  har barnen också märkt att de inte alltid tror likadant, vi tänker ofta ganska olika. Således har projektet som startade i att värna om djur och natur utvecklats till att vi måste värna om varandra eftersom allas åsikter och bidrag är lika viktiga. Under de uppdrag vi haft har barnen utvecklat en känsla för solidaritet, vi är bra på olika saker. Barnen hjälper och stöttar gärna varandra i uppdragen. Ingen av oss vet ju vem den hemliga kompisen faktiskt är. Barnen är bra på att förklara sina egna teorier men det betyder inte att de tycker att kompisarnas teorier är oviktiga. Tvärtom försvarar de ofta varandras idéer, även om de inte tycker likadant. Det är spännande och härligt att se! Projektet kring den hemliga kompisen skapar gemenskap i gruppen, det är allas vårt projekt! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar