Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

fredag 23 februari 2018

Inbjudan till femårsgrupp


Välkomna till femårsgruppen!

Alla barn från Äventyret, Lyckan och Glädjen som till hösten ska börja i förskoleklass kommer att träffas. Under dessa tillfällen kommer vi att arbeta med olika samarbetsövningar och med hundraspråklighet! Barnen kommer att mötas i mindre grupper och få möjlighet att testa olika uttryckssätt såsom skapande och rörelse. Nedan följer de datum vi kommer att ses

 

  • Torsdagen den 1/3, 9.30, start för gruppen, vi samlas vid Bitbockens bibliotek och börjar med frukt tillsammans

 

  • Torsdagen den 15/3, 9.30

 

  • Torsdagen den 19/4, 9.30

 

  • Torsdagen den 3/5, besök på Smedby- och Bjärbyskolan

 

  • Tisdagen den 8/5, besök på Smedby- och Bjärbyskolan

 

  • Tisdagen den 15/5, besök på Smedby- och Bjärbyskolan

 

  • Tisdagen den 29/5, 9.30, avslutning för gruppen
     

 

 

 


 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar