Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 19 mars 2018

Äventyret v.11

Under veckan arbetade vi vidare med våra fantasi-frön. Några av dem som skapat frön i saltdeg fick måla sina frön och de som inte hann får fortsätta den här veckan. Barnen fick testa på att rita med akvarellkritor ("kladd-kritor"). Uppgiften var att rita vad som skulle växa upp om vi planterade deras fantasi-frön. Barnen hade en mängd olika idéer kring vad som skulle kunna växa upp; allt från Bamse till choklad och sniglar. Under den här veckan kommer vi att reflektera tillsammans med barnen kring deras frön och "grödor" för att komma fram till hur vi ska arbeta vidare. Vi kopplar på hundraspråkligheten, vi kanske kan få in drama och sång?

De senaste veckorna har många barn haft med sig leksaker och gosedjur hemifrån, vilket har skapat mycket onödiga konflikter. Vi ber er därför att lämna de egna leksakerna hemma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar