Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 28 mars 2018

Nytt projekt på Guldgruvan

'Barnens intresse för snäckan har successivt minskat under vintermånaderna då de ej ser några snäckor på vår gård. Istället har ett engagemang och intresse för musik, rörelse och dans vuxit fram. Vi har därför valt att avsluta projekt snäckan och påbörja ett nytt projekt med musik i alla dess olika former. För att bygga på barnens intressent önskar vi nu tips på vad de lyssnar på hemma. Specifika låtar, artister, en genre eller någon film med musik. Om barnen är intresserade av någon dans, rytmik eller annan form av rörelse får ni gärna tipsa oss om det också. 
Barnen har skapat en musikbrevlåda som sitter vid vår avdelning där ni kan skriva ett brev med era tips. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar