Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 19 mars 2018

Ögon på Lyckan

De senaste veckornas har vi på Lyckan tittat närmare på hemliga kompisens öga. Vilka färger och mönster har det? Barnen har fått skapa egna ögon med hjälp av olika material såsom pärlor, tyger och pasta i olika former. 

Efter detta valde vi också att gå vidare med att låta barnen titta närmare på sina egna ögon enligt samma princip. Färger och mönster. Vi har lagt märke till att våra ögon har flera olika färger i sig. Det är spännande att se alla likheter och olikheter som träder fram! Några barn har pärlat och några har målat. Detta är en aktivitet som vi kommer att fortsätta med. Några av ögonen kan ni redan nu se i vår tambur! 

Förutom detta har vi planterat tomater i halva mjölkpaket och när vi kom imorse hade det börjat komma upp små gröna blad! Vi hoppas att de kommer fortsätta att växa så att vi så småningom kan  få egna tomater att mumsa på! Barnen vill gärna turas om att vattna och ta hand om våra små plantor! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar