Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 21 mars 2018

Temaarbete och nytt material på Guldgruvan

De senaste veckorna har vi återupptagit vårt temaarbete med snäckan inne på Guldgruvan. Vi har arbetat med snäckans utseende, barnen har fascinerats av skalen de har på ryggen samt spröten som rör sig så häftigt när snäckorna tar sig framåt. Utifrån detta har barnen på olika sätt fått skapa snäckskal. Vi har målat, limmat och glittrat. 
Snäckskalen som är skapade av en kartong ska vi prova att sätta på oss själva för att se hur det känns att vara en snäcka med ett skal på ryggen. 

För några veckor sedan fick vi även nytt material till avdelningen: magneter, byggklossar, tillbehör till play doh, tygpåsar, mantlar och djurmasker. Barnen har utforskat dessa och tillbringat mycket tid med att bygga, uppleva magnetism, leka rollekar och packa i och ur påsarna. De nya magneterna har blivit en favorit och barnen skapar både i 2D och 3D. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar