Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 27 mars 2018

V 12 Skattkistan

Den här veckan har barnen fått skapa i olika material. Barnen har limmat, tussat, målat, tryckt fingeravtryck och övat på att klippa. 
Vi har även varit med några barn i Bamseskogen och tittat efter vårtecken. Barnen tyckte att det var jättespännande när de hittade små bruna kulor i på marken. Vad var det? Och vart kom de ifrån? 

Barnen hittade även pinnar, kottar, löv och mossa, som vi tog med oss tillbaka till förskolan. Vi kommer att titta närmre på materialet och se vad som händer när vi tagit in det i värmen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar