Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 19 april 2018

Äventyret v 16

Våren är äntligen här och vi har varit ute och tittat efter vårtecken, vi fick syn på ett gäng myror vid husväggen som vaknat. Vi har även tagit med oss ett av våra ekollon ut ifrån växthuset och planterat det utomhus, nu hoppas vi att vår lilla planta kan få bli till ett träd.

Vi är pågång att skapa en scen inne hos oss på Äventyret där man ska kunna sjunga och spela teater, barnen har tillverkat egna mikrofoner!

På torsdagen var det dags för Femårsgruppen att träffas igen, vi hade tre olika stationer med temat hundraspråklighet. Det var lek i gympasalen, skapande i ateljén med kulmålning och sedan avslappning/massage. Nästa tillfälle är den 3 maj och då är det dags för det första skolbesöket!

Glad vår!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar