Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

torsdag 12 april 2018

Lyckan förbereder för plantering!

De barn som ville har idag hjälpts åt att göra iordning de anordningar för plantering som finns på baksidan. Det gällde att gräva upp alla gamla rötter, stenar och pinnar. Vi funderade tillsammans på vad som kunde ha växt där en gång i tiden. En superstor och hård rot, kanske kan det ha varit en pumpa? Vi hittade även lök och morötter. Under tiden som vi grävde stötte vi också på en del småkryp, såsom larver, tusenfotingar och något som liknade gula myror. 


När allt är färdigt och det är tillräckligt varmt ute är planen att plantera nytt. Bland annat popcornkärnor som ett barn haft med sig! 

Vi passar även på att informera om att Anita har praktik vecka 16-17, då kommer Ingrid och arbetar hos oss på Lyckan! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar