Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

tisdag 17 april 2018

Lyckans ögonsamling växer!

Det kommer upp fler och fler ögon på väggen i tamburen, inget är det andra likt! Känner ni igen vilka som tittar på er? Under dagens samling fick barnen ett uppdrag, vi ska tillsammans försöka fundera kring hur stora de djur som hemliga kompisen äter kan vara. Vi funderar på samma gång kring hur stora de som äter vår kompis kan vara. Kanske kan vi då även klura ut hur stor hemliga kompisen kan vara. Spännande! På väggen hänger en varningstriangel med några av de djur som äter vår kompis. Utifrån denna dök en konversation upp. 

-Jag tror att hemliga kompisen är en brunbjörn, de går ju i ide på vintern. 
-Men brunbjörnar är mycket större än de där (pekar på varningstriangeln) så de kan inte äta brunbjörnar! 

Ett exempel på hur barnen tar till sig våra ledtrådar och utbyter tankar med varandra. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar