Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 25 april 2018

Skapande till musik på Guldgruvan

Under förra veckan (v.16) och denna vecka har musiken fortsatt att genomsyra verksamheten och dagarna på Guldgruvan. Barnen har kombinerat musiken med ett annat stort intresse, skapande. Vi har målat med flaskfärg och tuschpennor till olika sorters musik, både Beethoven, Mozart, Frost, Melodifestivalen och andra poplåtar. Under aktiviteterna funderar vi på om man kan måla musik, hur musik ser ut, kan vi måla dans, hur känns den här musiken, vilka färger hör till den här musiken och mycket annat. Aktiviteterna har fokuserat på en vi-känsla och gemenskapen i gruppen genom att vi har skapat målningar tillsammans på stora papper.
Denna målning är skapad inomhus vid ett staffli till musik av Beethoven. 
Att få lyssna till Beethoven var annorlunda tyckte barnen som inte kände igen musiken, men den inspirerade och skapade koncentration och skaparlust. 
Att dessutom få stå och måla vid ett staffli var spännande, färgen droppade till och med på golvet och skapade ett mönster.

Denna målning är skapad utomhus på en bänk medan vi lyssnade på vitt skilda genrer musik. Den började skapas till Mozart, men sedan gick vi över till Samir och Viktor, Justin Bieber, Vaiana och annat som barnen själva önskade. Denna målning skapade stort engagemang och även barnen från Skattkistan kom för att delta.

Det här är vår Frost-målning, den skapades till frostmusik med barnens önskemål om färger: frostfärger. Under skapandets gång funderade barnen kring filmens handling, sjöng med i sångerna och skapade med olika intensitet beroende på musikens intensitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar