Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

måndag 9 april 2018

V14 Skattkistan.

Den här veckan har vi påbörjat ett nytt projekt. Barnen har planterat olika frön i mjölkkartonger. Det var väldigt spännande att känna, lukta och ösa i jorden ( även smaka ). Sedan vattnade barnen planteringarna med en vattenflaska. Det var kladdigt och roligt!


Nu står planteringarna i vårt fönster. Och vi hoppas på att det snart kommer växa upp något!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar