Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 9 maj 2018

Äventyret v 19

Det har varit en solig vecka och vi har varit ute nästan hela dagarna, härligt! Vi har kollat hur våra två ekar mår och de växer båda två. Barnen gissade att den som växer i skogen skulle vara längst för att den får mer sol, men när vi mätte så såg vi att den bara var 9 cm medan den andra som växer i dungen bakom förskolan var 12 cm.

Vi har också letat småkryp och tittat på dem i små burkar med förstoringsglas, det är massor av liv överallt nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar