Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 13 juni 2018

GOS - Töm era hyllor


Nu kommer sommaren och vi önskar att ni alla rensar på barnets hyllor och tar med er allting hem innan sammanslagningen v27. Detta för att vi under sommaren ska kunna storstäda på avdelningarna och kunna förbereda platser till de nya barnen som börjar här i augusti. Kolla även igenom de kvarglömda kläderna och ta det som tillhör er. Kläder och annat som finns kvar efter 29/6 kommer att skänkas till behövande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar