Vi arbetar för att ge våra barn och föräldrar en trygg, kreativ och lärorik vardag! Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. Språket och samtalet är i fokus hos oss. Allas tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfiken på varandra och på det vi försöker förstå. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande och synliggörs av ett aktivt feedbackarbete. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning.

Är du nyfiken på Kungsängsenheten? Klicka på länken och titta på filmen om vår verksamhet:

onsdag 4 juli 2018

Information från Guldgruvan, Skattkistan, Lyckan, Glädjen, Äventyret

Vi informerar om att vi i höst kommer att ha kompetensutvecklingsdagar för personalen den 2/10 och den 3/10. Mer information om hur ni går tillväga om ni är i behov av tillsyn dessa dagar kommer i augusti.


Ha en fortsatt trevlig sommar, önskar vi på Bitbocken!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar